Swamiye Saranam Ayyappa !

3rd Bhajanotsavam 2011
2nd to 4th April, 2011

Saturday, 2nd April
9.30 am - Inauguration
10 am - 1 pm - Todayamangalam by Shri T. G. Ramani & Shri S. Sundaram & party
3 pm - 6 pm - Ashtapathi Bhajan by Gurukrupa Bhajan Mandali - Kurla Ramu Bhagavathar & party
6.30 pm - 9.30 pm - Namasankirtanam by Dr. Ganesh Bhagavathar & party, Chennai

Sunday, 3rd April
10 am - 1 pm - Bhajans by Shri Rajamani & Shri Ganesh & party, Mumbai
3 pm - 6 pm - Namasankirtanam by children of Vrindavan Society, Thane
8 pm - 12 midnight - Divyanaamam by Chenkottai Shri Hariharasubramaniam & party

Monday, 4th April
6 am - 7 am - Rama Nama Japam by Samaj members
8 am - 9.30 am - Unchavritti by Chenkottai Shri Hariharasubramaniam & party
10 am to 1 pm - Radha Madhava Kalyanam by Chenkottai Shri Hariharasubramaniam & party Abhinayam by Shri Easwar Prasad, Hyderabad
6 pm - 9 pm - Bhajan followed by Anjaneyotsavam by Kodunthirapully Shri Subbaraman Bhagavathar & party (Jaimineeya Bhajan Mandali, Palghat)